באילו מצבים מקובל להגיש תביעה להפחתת מזונות?

כאשר בית משפט נותן את פסק דינו בדבר מזונות הילדים, או מאשר הסכם גירושין שבמסגרתו נקבעו מזונות הילדים, הוא מנסה לצפות מה יהיו צורכי הילדים מחד ויכולות האב מאידך, לאורך השנים העתידיות. עורך דין רן רייכמן מסביר שיחד עם זאת, השופט לא ניחן ביכולות נבואיות כמובן, והמציאות לעתים קרובות משתנה ומחייבת בחינה מחדש של סוגיית המזונות. לצורך כך, עומדת לרשות האב הזכות להגיש תביעה להפחתת מזונות.

נקודת המוצא – שינוי נסיבות מהותי

רן רייכמן - עו"ד

עורך דין רן רייכמן – על הפחתת דמי המזונות (photostock)

נקודת המוצא של פסיקת בתי המשפט בארץ, הנה כי על האב להראות ולהוכיח כי חל שינוי מהותי של הנסיבות, אשר מצדיק הפחתה של מזונות הילדים. על מנת שבית המשפט יקבל תביעה להפחתת מזונות, מציין עו"ד רן רייכמן כי יהיה על האב להצביע על שינוי שלא היה צפוי בעת קבלת ההחלטה הראשונה על מזונות הילדים, או על נסיבות שהן מעבר לכך.

ואכן, אחת הסיטואציות שמעוררת בדרך כלל את המחלוקות הקשות ביותר בפני בית המשפט בתביעות להפחתת מזונות, היא טענה של האב כי נישא בשנית ונולדו לו ילדים נוספים במסגרת נישואיו החדשים. עו"ד רן רייכמן מסביר כי הנטייה הכללית של בתי המשפט במקרים אלו היא לפסוק כי מדובר בהתפתחות צפויה למדי בחייו של האב, אשר ניתן היה לחזותה מראש בעת פסיקת המזונות המקורית, ולכן אין מקום להפחית את המזונות בעקבותיה.

התנאים להפחתת מזונות

עורך דין רן רייכמן מפרט את שלושת התנאים שגיבשו בתי המשפט וצריכים להתקיים כולם, על מנת שיכירו בבקשתו של אב להפחית את מזונות ילדיו:

  • תנאי ראשון: התרחש שינוי שמביא לכך שאין זה צודק להותיר את המזונות בגובהם הנוכחי. כך, למשל, אב שפשט רגל או נפגע בתאונה וכושר השתכרותו נפגע. על האב יהיה להוכיח באמצעות ראיות ברורות ומוצקות שחלה הידרדרות במצבו הכלכלי.
  • תנאי שני: בני הזוג השאירו לעצמם אפשרות לשנות את דמי המזונות. עו"ד רן רייכמן מוסיף שייתכן שהסכם הגירושין מציין נקודה זו באופן מפורש, וייתכן שאפשר יהיה להסיק אותה ממכלול הנסיבות, על אף שאין אמירה מפורשת בשום מקום בנדון.
  • תנאי שלישי: התביעה להפחתת מזונות מוגשת על ידי האב בתום לב ובניקיון כפיים.

ילדים סרבני קשר

לדברי עורך דין רן רייכמן, קיימים מקרים שבהם הילד אינו מעונין לקיים קשר עם אביו, על אף הסדרי המשמורת שבין בני הזוג. בתי המשפט נזהרים בהכרזה על ילד כ"סרבן קשר", ויעשו כן אך ורק לאחר שישתכנעו שלילד אין סיבה אמיתית כלשהי לסירוב. במקרים אלה, עשוי בית המשפט לאשר הפחתה של מזונות הילד.

פורסם בקטגוריה מאמרים, מזונות ילדים, עם התגים , , , , , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.