מה דינם של דמי מזונות במקרה של פשיטת רגל?

רבים מקרב הציבור נוטים לחשוב כי הליך פשיטת רגל פוטר אדם מתשלום דמי מזונות לילדיו. סברה זו נובעת מהוראות פקודת פשיטת רגל, הקובעות כי מרגע שאושר צו כינוס, ניתנים צווי עיכוב עבור כל הליכי הגבייה המתנהלים כנגד החייב. ואולם, לדברי עו"ד רן רייכמן, חשוב להבין כי הוראה זו אינה כוללת פטור מתשלום דמי מזונות עבור קטינים, וזאת מתוך מטרה לשמור על זכויות הילדים.

דינם של מזונות שכבר ניתן עבורם פסק דין

עו"ד רן רייכמן - פשיטת רגל

עורך דין רן רייכמן (David Castillo Dominici)

אם בעת הליך פשיטת רגל כבר קיים פסק דין למזונות, החייב נדרש לשלמם. חוב דמי מזונות, מדגיש עורך דין רן רייכמן, מקבל עדיפות על פניהם של חובות נוספים. עורך דין רן רייכמן מוסיף, כי גם אם יקבל החייב צו הפטר הפוטר אותו מתשלום חובותיו, צו זה אינו יכול לגבור על תשלום דמי המזונות.

על מנת להיות זכאים לקבלת חובות של תשלומי מזונות, על הנושה להגיש תביעה עד חצי שנה ממועד כניסתו לתוקף של צו הכינוס. כמו כן, יש להגיש לבית משפט מחוזי בקשה להסדר המשך תשלומי דמי מזונות שוטפים. בהסדר, מציין עורך דין רן רייכמן, ייקבע גובה דמי המזונות בהתאם לפסיקה של בית דין רבני או בית משפט לענייני משפחה.

דמי המזונות יוטלו על החייב כתשלום חודשי נוסף ונפרד מתשלום החובות לנושים האחרים. יחד עם זאת, מסביר עו"ד רן רייכמן כי סכום דמי המזונות הסופי מתחשב במצבו של החייב פושט הרגל, ונגזר ממנו. אם לאחר קביעת בית המשפט החייב אינו עומד בתשלומי דמי המזונות בהם הוא חייב, הנושה עשוי לקוט כנגדו צעדי הוצאה לפועל בדרגות חומרה שונות עד למאסר.

דינם של דמי מזונות המוגשים לאחר תחילת הליך פשיטת רגל

עו"ד רן רייכמן מסביר שבמקרים בהם מוגשת תביעה לדמי מזונת לאחר שכבר נמצא החייב בהליכי פשיטת רגל, נדרש הנושה להגיש בקשה לתביעתם מבית המשפט ומכונס הנכסים הרשמי. חשוב לדעת כי במקרים אלו דמי המזונות ייגזרו מתוך הסדר תשלום חובותיו של החייב, ולא כתביעה נפרדת. כמו כן, אם אין אפשרות לגבות דמי מזונות מהחייב, מאפשר החוק לבחון את תביעתם מהוריו.

פורסם בקטגוריה מאמרים, מזונות ילדים, עם התגים , , , , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.