גביית תשלומים ומענקים ממקום העבודה לאחר פטירה

-מערכת היחסים בין עובד למעביד אינה מסתיימת במקרה של מות העובד – במקרה זה, חבות המעביד בתשלום שארית השכר, על פי חישוב שעות עבודה ורכיבי שכר נוספים, כולל פיצויי פיטורין, עוברת אל שאריו. חבות המעביד לתשלומים אלה כפופה לסעיף 17 לחוק הגנת השכר – כלומר, מעביד שאינו משלם את חובותיו לשארי העובד, חשוף לתביעה, כולל פסיקה לתשלום הפרשי הצמדה וריביות.

מי הם השארים הקבועים על פי חוק, אילו תשלומים יש לגבות מן המעביד, ומה עוד חשוב לדעת?

מי הם השארים הזכאים לאסוף את כספי החוב לאחר פטירת העובד?

על פי הדין בישראל, היורשים שהוגדרו בכתב צוואה תקף של הנפטר הם אלה הזכאים לרשת אותו. במידה ואין כתב צוואה, מגדיר סעיף 5 של חוק פיצויי פיטורים הם השארים הזכאים לגבות את חובות המעביד כלפי העובד שנפטר, ואלו הם:

– בת הזוג של העובד בזמן שנפטר, ו/או הידועה בציבור שלו, אשר חלקה איתו מקום מגורים

– ילדי העובד שנפטר, כולל ילדים מאומצים או חורגים (ילדי בן/בת הזוג)

– נכדי העובד שנפטר, אשר פרנסתם חלה על העובד ולא מלאו להם 18 שנים, או 20 שנים אם הם לומדים, או 21 שנים אם הם בשירות לאומי או במסגרת התנדבותית ציבורית, או 24 שנים אם הם בשירות סדיר או במהלך לימודים במסגרת עתודה צבאית

– במקרים בהם העובד שנפטר ללא בן/בת זוג או ילדים – השארים יהיו הורי הנפטר או אחיו ואחיותיו, אשר פרנסתם הושתה על הנפטר

כיצד מחושבת יתרת התשלום לאחר פטירה?

לאחר מותו של עובד, נותר הארגון חייב לשארי העובד את יתרת התשלומים המגיעה לעובד:

– שכר על פי חישוב שעות עבודה או שכר גלובלי בגין ימי העבודה במהלך החודש השוטף

– תשלומים נוספים מעבר לתשלום על פי חישוב שעות עבודה, כמו: שעות נוספות, תשלום חגים, פדיון חופשה, יתרת ימי מחלה, ותשלומים נוספים על פי הסכמי העבודה הקיימים בין העובד שנפטר למעביד

– פיצויי פיטורין – במידה והעובד שנפטר עבד לפחות שנה אצל אותו מעביד, זכאים השארים לתשלום פיצויי פיטורין, כאילו התפטר העובד

– השארים זכאים למשיכת יתרות הכספים בקופות החיסכון לפנסיה, לקופת גמל או לביטוח מנהלים – כאן, ייתכן שהשארים על פי חוק אינם הזכאים ליתרת הכספים, אלא המוטבים שהוגדרו על ידי העובד

פטור מתשלום מס בגין פיצויי פיטורים לאחר מות העובד

תשלום פיצויי הפיטורין של העובד, לאחר שנפטר, ליורשיו או לשאריו, מכונה גם "מענק מוות", וחלות עליו תקנות מיסוי מיוחדות. "מענק מוות" פטור מתשלום מס בסכום של עד שני חודשי עבודה עבור כל שנת עבודה בארגון, ועד לסכום מרבי של 24,770 ₪ לכל שנת עבודה (ועוד החלק היחסי של שנת העבודה האחרונה). תשלום פיצויים בסכום גבוה מזה ייחשב הכנה מיגיעה אישית, ויחויב בהתאם במס בשיעור מרבי של 40%.

כיצד ניתן לתבוע את כספי הפיצויים מהמעביד?

תהליך מימוש זכות הירושה של שארי העובד שנפטר את שארית הכספים שנותרו לזכותו בארגון בו עבד, כרוכה במילוי טפסים, הן על ידי השארים והן על ידי המעביד. הטפסים שיש למלא הם טופס 161, אותו ממלא המעביד, והוא הודעת פרישה של העובד; וטופס 161ב, טופס הודעת שארים על הפסקת עבודתו של המנוח עקב פטירתו. עוד, כדאי להצטייד במסמכים הבאים: צו ירושה או צו קיום צוואה, אישורים מטעם בית המשפט במקרים של מינוי מנהל עיזבון או אפוטרופוס לילדים קטינים.

על המעביד לספק לשארים מכתב שחרור כספים המאפשר משיכת כספי פיצויי פיטורין מתוך קרן החיסכון לפנסיה, קופת הגמל או ביטוח המנהלים. שאר החוב לעובד (כאמור, בניכוי חובות של העובד למעביד), ישולמו לשארים ישירות על ידי המעביד / הארגון.

פורסם בקטגוריה צוואות וירושות. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.